Областна дирекция "Земеделие" - София област

Областна Дирекция - "Земеделие" - София област e специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните, и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка.

Дирекцията е съставена от две административни звена:

    - Дирекция "Административно-правна, финансово- стопанска дейност и човешки ресурси";
    - Главна дирекция "Аграрно развитие".

Към Главна дирекция "Аграрно развитие са обособени 15 териториални звена на ОД"З" - Общински служби по земеделие, които се намират в следните общини: Божурище, Ботевград, Годеч, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница и 7 офиса към ОС "З" - офис Долна баня към ОС "З" - Костенец, офис Горна Малина към ОС "З" -Елин Пелин и офиси - Антон, Златица, Мирково, Чавдар и Челопеч към ОС "З"- Пирдоп.

Служителите в ОД"З" - Софийска област и ОС"З" - Софийска област изпълняват следните дейности: събиране, обработване и обобщаване на оперативна информация, регистрация на земеделски производители, възстановяване на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд, поддържане и осъвременяване Картата на възстановената собственост, замяна на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи, промяна предназначението на земеделски земи, оземляване на малоимотни и безимотни граждани по реда на НОМБГ, ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда, продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ , отговор на жалби на граждани, консултации по възможностите за ползване на кредитни линии на ДФ "Земеделие" и по Програма "САПАРД", регистрация по СЕПП в СИЗП.

Общински служби по земеделие

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - София област

Снимка: от сайта на МЗХГ

EcoCleaner - екорелогични почистващи препарати

Варна
Препарати за растителна защита,Животновъдство и търговия,Био-производство и био-продукти,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Мизипак ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Ири Трейд АД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Инсекта 2000 ООД

Ямбол
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА