ФМС Агро България

ФМС - Водещ лидер при технологиите за растителна защита

 

Голямо портфолио, нововъведения, широко регионално покритие и балансирана и от световна класа развойна дейност


Отделяне на значителни ресурси в преследване на новите възможности и очертаване на бъдещето на компанията 

 

Управлението на бизнеса за територията на Българиясе осъществява от дъщерната фирма „Хеминова България и Румъния” със седалище в град София.

 

Предлаганите от фирмата продукти отлично се вписват в добрата земеделска практика с оглед получаването на високи добиви и качествена продукция от земеделските култури.

 

Стремежът към получаване на все по-високи добиви е присъщ на амбициозните и професионалистите в земеделието. За страни като България, където селското стопанство е приоритетен отрасъл на икономиката, високите добиви са гаранция за икономически растеж и просперитет.

 

 „ФМС Агро България” предлага набор от утвърдени в практиката продукти за растителна защита и листни торове, с високо качество и отлично действие.

 

 „ФМС Агро България” предлага листни торове съдържащи макро- и микроелементи, както и биостимулатора Симакс.

 

В своята дейност на българския пазар, „ФМС Агро България“ е надежден доставчик на висококачествени съвременни продукти за приложение в земеделието, в съответствие с най-новите тенденции в земеделската практика.

 

КОНТАКТИ:

Централен офис
 

ФМС Агро България ЕООД

бул. „Искърско шосе“ №7

Търговски Център Европа

Сграда №7, Офис 8, Етаж 4

гр. София – 1528

 

тел.: (02) 818 56 56

факс: (02) 854 88 44

@: [email protected]