Факултет Стопанско управление

 • София град

  бул. „Св. Климент Охридски“ 10, 1756, ж.к. Дървеница

 • 08x xxx xxx покажи

  [email protected]

  ltu.bg

Факултет Стопанско управление (ФСУ) на Лесотехнически университет, София е създаден с решение на АС на ЛТУ от 1995 г.

Факултет Стопанско управление (ФСУ) се утвърждава и развива като модерен европейски образователен и научен център в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризма.

Мисията на ФСУ е да осигурява развитие на науката, висококачествено обучение и конкурентноспособно подготвени специалисти в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризма.

Образователните цели, които си поставя академичния състав на ФСУ са:

 • Да подготвя конкурентноспособни и адаптивни кадри с висше образование в образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър;
 • Да поддържа и развива условия за осигуряване на високо качество и конкурентоспособност на обучението и на научните изследвания по научни специалности в областта на социалните, стопанските и правните науки.
 • Да осигурява възможности за мобилност на студентите и преподавателите, както и условия за продължаващо обучение на специалисти, завършили други професионални направления и специалности.

 

Декан
проф. д-р Иван Петров Палигоров

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 217
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/484
Директ. тел.(+359 2) 868 08 04
Факс:(+359 2) 868 08 04
E-mail: [email protected], [email protected]

 

Зам. декан
Доц. д-р Станислава Драганова Ковачева


E-mail: [email protected], [email protected]

 

Инспектор редовно обучение
Фотина Генова Йорданова


E-mail: [email protected], [email protected]

 

Фейсбук-страница на университета: влез

 

Снимки: ltu.bg

"Аквапарк Груп" ЕООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"Лаборбио" ООД

София област
Препарати за растителна защита, Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия, Био-производство и био-продукти, Печларство и търговия, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Дивата Ферма - Био фермерско телешко месо

София град
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Алегра Латю Чакъров

Хасково
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"А-Агро"ЕООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА