Факултет Стопанско управление

 • София град

  бул. „Св. Климент Охридски“ 10, 1756, ж.к. Дървеница

 • 08x xxx xxx покажи

  [email protected]

  ltu.bg

Факултет Стопанско управление (ФСУ) на Лесотехнически университет, София е създаден с решение на АС на ЛТУ от 1995 г.

Факултет Стопанско управление (ФСУ) се утвърждава и развива като модерен европейски образователен и научен център в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризма.

Мисията на ФСУ е да осигурява развитие на науката, висококачествено обучение и конкурентноспособно подготвени специалисти в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризма.

Образователните цели, които си поставя академичния състав на ФСУ са:

 • Да подготвя конкурентноспособни и адаптивни кадри с висше образование в образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър;
 • Да поддържа и развива условия за осигуряване на високо качество и конкурентоспособност на обучението и на научните изследвания по научни специалности в областта на социалните, стопанските и правните науки.
 • Да осигурява възможности за мобилност на студентите и преподавателите, както и условия за продължаващо обучение на специалисти, завършили други професионални направления и специалности.

 

Декан
проф. д-р Иван Петров Палигоров

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 217
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/484
Директ. тел.(+359 2) 868 08 04
Факс:(+359 2) 868 08 04
E-mail: [email protected], [email protected]

 

Зам. декан
Доц. д-р Станислава Драганова Ковачева


E-mail: [email protected], [email protected]

 

Инспектор редовно обучение
Фотина Генова Йорданова


E-mail: [email protected], [email protected]

 

Фейсбук-страница на университета: влез

 

Снимки: ltu.bg

"ТИ АНД ТИ" ООД

Ямбол
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

КРЕСТ ГРУП КО

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

СИСАС БГ

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

„Термодизайнтотал” ООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА