Българска агенция по безопасност на храните

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др. Всички ние, експертите на БАБХ ежедневно осъществяваме стриктен контрол по цялата хранителна верига – от полето и фермата до масата.

БАБХ реализира последователна политика за сътрудничество с браншовите организации в страната. Заедно с тях разработва и създава стандарти, които целят повишаване на качеството на продукти като хляб и хлебни  изделия, мляко, млечни и месни продукти, както и на други традиционно български храни.

БАБХ е в постоянно сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните, с всички структури на Европейския съюз, имащи отношение към дейността на агенцията и с органите по безопасност на храните в държавите-членки от ЕС и трети страни.

БАБХ е структурирана чрез обединяване на Националната ветеринарномедицинска служба, на Националната служба за растителна защита (с изключение на Института по растителна защита), както и на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие“ в частта, свързана с дейността й по чл. 3, ал. 1 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

 

Контакти

 

Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м

Изпълнителен директор
Тел: 02 915 98 20
Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: [email protected]
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Д-р Мариана Шумова

Заместник изпълнителен директор

Тел. 02/915 98 83
Факс: 02 915 98 98
Email: [email protected]
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Д-р Цвятко Александров

Заместник изпълнителен директор

Тел.: 02/915 98 30
E-mail: [email protected]
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

Инж. агроном Николай Роснев

Заместник изпълнителен директор

Тел.: 02/915 98 84
E-mail: [email protected]
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

Пресцентър

E-mail: [email protected],

              [email protected]

Тел. 0889 929 055

Тел: 02/917 37 04

Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

1. Деловодство

тел. 02/9159882,

тел. 02/9159885.

 

2. Дирекция „Финансово –стопанска дейност“

тел. 02/9159852.

 

3. Дирекция „Правна“:

тел. 02/9159887

тел. 02/9159837.

 

4. Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация“:

въпроси относно  обучения, тел. 02/9159864;

въпроси относно квалификация, тел. 02/9159864;

въпроси относно човешки ресурси, тел: 02/9159851.

 

5. Дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“:

тел. 02/9159849;

02/ 9159836.

 

6. Дирекция „Информационни технологии, информационна сигурност и комуникационно осигуряване“:

тел. 02/9159870;

тел.02/9159881.

 

7. Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ :

тел. 02/9159875;

тел. 02/9159824.

 

8. Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“:         

въпроси относно фитосанитарен контрол тел. 02/9173734;        

въпроси относно икономически важни вредители, тел. 02/9173703;     

въпроси относно контрола на качеството на пресни плодове и зеленчуци тел. 02/9173703.

 

9. Дирекция „Препарати за растителна защита, торове и контрол“:

тел.: 02/9173717;

тел. 02/9173705.

 

10. Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“:

- отдел „Здравеопазване на животните“, тел. 02/915 98 97;

- отдел „Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност“, тел. 02/9159893;

- отдел „Хуманно отношение към животните“, тел. 02/9159850;

- отдел „Контрол на фуражи“, тел. 02/9159896.

 

11. Дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“:

- тел.02/4250636;

- тел.02/4250639;

- тел.02/4250639.

Адрес: гр. София, бул. "Шосе Банкя" № 7

 

12. Дирекция „Контрол на храните“:

-  тел. 02/9159858;

-  тел.02/9159846;

-  тел.02/9159831;

-  тел. 02/9159831.

 

13. Дирекция „Граничен контрол“:

- въпроси относно граничния ветеринарномедицински контрол - тел. 02/9159872;

- въпроси, свързани с вноса на храни от неживотински произход - тел.02/9159868;

- въпроси, относно вноса на храни от неживотински произход, тел. 02/9159868;

- въпроси, свързани с граничния фитосанитарен контрол - тел 02/9159872.

 

 

Виж актуални материали за БАБХ

Снимка: от сайта на БАБХ

ВИП РЕКЛАМА

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Агроаптека Аграра Шумен

Шумен
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Ири Трейд АД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

АЛФА АГРИ ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА