Агротайм ООД

Зърнопроизводство и търговия

Още от създаването си през 1992г. „Агротайм" ООД успешно се развива като една от водещите български селскостопански компании. През годините фирмата се е утвърдила като еталон за модерно земеделие и като пример за това как успешните европейски практики в развитието и управлението на селскостопански компании могат да се приложат и утвърдят в българските условия.

 

     Чрез непрекъснатото обучение на своите специалисти, въвеждане на ноу-хау, прилагане на добри практики, използване на модерна техника и не на последно място добрия мениджмънт, фирмата е доказателство за това, че селското стопанство в България може да е един динамично развиващ се и конкурентен сектор на българската икономика. Обявена още през 1995г. за една от най-динамично развиващите се компании в Централна и Източна Европа, днес „Агротайм" ООД е един от най-големите производители и износители на зърно. Заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 100 000 декара земя в района на гр. Исперих и гр. Разград.

 

      "Агротайм" е и един от големите работодатели в района, който осигурява постоянна работа на 370 души и наема допълнително около 120 сезонни работници.

      Едновременно с тази дейност, фирмата изключително много държи и на развитието на диверсификацията на производството си - чрез отглеждане на трайни насаждения като малини и череши, като също така притежава и един от най-големите свинекомплекси в България с годишно производство от 60 000 прасета.

 

      В плановете на фирмата е и стартиране на ораженрийно производство.

      "Агротайм" работи в сътрудничество с водещи международни компании в областта на селското стопанство, с научни институти в Европа и България, семенарски къщи и водещи фермери, като се стреми да внедри най-доброто от техния опит.

      И двамата собственика и управители на „Агротайм" са избирани за „Агробизнесмен на България" - Иван Иванов (Крачунов) - през 1996г., а Теодор Иванов (Крачунов) - през 2005г. Тази престижна награда е поредното доказателство за значимостта и отличната репутация, с която се ползва компанията.

 

      Фирмата членува в Българска земеделска камара, Българска асоциация на фермерите, Асоциация на свиневъдите в България, Национална асоциация на производителите на семена и посадъчен материал.

 

      Тайната на успеха на „Агротайм" е непрекъснатият стремеж към обновяване и усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието в един изключително плодороден регион.

 

„Агротайм" произвежда висококачествени зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури от избрани сортове и с много високи показатели. Годишно продукцията на компанията възлиза на около 50 000 тона. Голяма част от продукцията се изнася за държави като Германия, Швеция, Дания, Гърция, Албания, Косово, Македония, Израел, Алжир, Ливан, Мароко, Тунис, Тайван и много други. "Агротайм" работи с много дългогодишни търговски партньори и има установени контакти с големи търговски корпорации.

 

Свинекомплексът на „Агротайм" ООД е модерно оборудван и високо-технологичен комплекс. Отглежданите холандски и датски породи свине, предимно от породите Данбред и Топигс напълно отговарят на европейските изисквания за съдържание на постно месо. Работим непрекъснато за подобряване на генотипа.

      В момента годишното производство е 52 000 угоени прасета, като стремежът е да се достигне 60 000 бройки годишен капацитет.

      Продължава реконструкцията на помещенията. По-голямата част от сградите са напълно обновени и снабдени с оборудване за автоматизирано хранене и автоматичен контрол на климата.

 

През 2003г. „Агротайм" постави началото на отглеждане на трайни насаждения - малини и череши. Черешовата градина се простира на 364 декара, като площта се увеличава прогресивно. Инсталирана е модерна система за капково напояване от Израел.

         Основните отглеждани сортове са:

 

  • Бурлат, Ванда, Техлован, Кордия, Регина, Карина,Сам, Силвия- посадъчния материал е внесен от Холандия, Дания и Великобритания.
  • Ван, Бинг, Стела - посадъчния материал е закупен от България.

      В момента се оборудва цех за заготовка и пакетиране на готовата продукция.

 

Малини

       Отглежданите сортове малини са Glen Prosen и Autumn Bliss.

Албена Експрес

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АЛФА АГРИ ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Каргопрофил ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Витагрейн БГ

София област
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА