Агрия Груп Холдинг АД

Други селскостопански фирми

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” е акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Варна, бул. "Княз Борис І" 111, Бизнес Център Димят, ет.9. Дружеството е с регистриран капитал от 6 800 000 лв. /шест милиона и осемстотин хиляди лева/, разпределен в 6 800 000 /шест милиона и осемстотин хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв. /един лев/ всяка.


Дружеството е с едностепенна система на управление.

 

Дружеството притежава акции и дялове от капитала на следните търговски дружества:

 • „Кристера” АД, град Попово - 59 554 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 100 лева всяка, представляващи 99.26% от капитала на дружеството;
 • "Корн Трейд" ЕООД, град Варна - 60 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
 • “Агро”ЕООД, град Варна - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
 • “Кристера-Агро”ЕООД, град Девня - 76 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
 • "Корн Секюрити" ЕООД, град София - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
 • "Бора Инвест" ЕООД, град Варна - 11 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството.
 • „Арис-Агро”ЕООД град Варна – 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството
 • „Тони-М”ЕООД град Генерал Тошево – 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
 • "Бора Енержди" ЕООД, град Варна - 100 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
 • "Елит 86" ЕООД, град Варна - 500 дяла по 10 лева всеки, предствавляващи 100% от капитала на дружеството;
 • "Грувър" ЕООД, град Варна - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството.

 

Тейка ЕООД

Русе
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

РЕА ТЕХ ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Амилум България ЕАД

Разград
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

HRT-Bulgaria

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА