Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица

Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е учебно заведение в село Ковачица, Община Лом. Учебното заведение предлага прием на ученици след 7 клас и обучение на ученици до 12 клас по специалност в паралелка Земеделец. Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Директор на училището е Цветомир Руменов Колицов. Стратегията, чрез която се развива професионалната гимназия, е ориентирана в търсене на възможности за ускоряване на учебния процес и придобиване на професионално образование по стандартите на ЕС.

ПГСС Дунавска земя в село Ковачица предлага професионално обучение на ученици от 9 до 12 клас в специалност селско стопанство. Учебното заведение е с утвърдени традиции и дългогодишна история. В учебното заведение се предлага обучение по следните специалности:

    Фермер - Земеделец

Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е с утвърдени традиции и дава шанс на своите ученици да получат знания и умения по селско стопанство.

 

Випускниците имат възможност за реализация като:

- Земеделски работници в кооперации или сдружения;

- Трактористи;

- Земеделски производители;

- Предприемачи в областта на земеделието и животновъдството.

 

Снимка: от сайта на гимназията