Трябва ли да се промени редът за животните тип „заден двор“?

 • Да, сегашните правила не работят
  48%
 • Да, регистрацията е прекалено скъпа
  2%
 • Да, задължително трябва да имат ветеринар
  7%
 • Не, сегашният ред е удобен и ефективен
  3%
 • Не, редът е измислен добре, но не се спазва
  5%
 • Не, проблемът с тези животни е фалшив
  31%
 • Не мога да преценя
  1%