Трябва ли да се промени редът за животните тип „заден двор“?

 • Да, сегашните правила не работят
  51%
 • Да, регистрацията е прекалено скъпа
  2%
 • Да, задължително трябва да имат ветеринар
  6%
 • Не, сегашният ред е удобен и ефективен
  3%
 • Не, редът е измислен добре, но не се спазва
  4%
 • Не, проблемът с тези животни е фалшив
  30%
 • Не мога да преценя
  1%