Трябва ли да се подпомага използването на оборския тор?

 • Да, това е вариант животновъдите да се възползват от екологичните мерки.
  34%
 • Да, естественото наторяване е алтернатива на скъпите промишлени торове.
  38%
 • Да, нека се поучим от опита на западноевропейските държави.
  11%
 • Не, тази мярка е неприложима у нас.
  3%
 • Не, от това ще спечелят само големите ферми.
  5%
 • Не, негативите са повече от ползите.
  5%
 • Не мога да преценя
  2%