Трябва ли БАБХ да излезе от структурата на МЗХГ?

 • Да, да стане държавна агенция към МС, за да има надведомствен контрол.
  25%
 • Да, да почерпим опит от масовата практика в други европейски страни.
  14%
 • Да, нужна е промяна, защото от години там няма закони, а само интереси.
  24%
 • Не, политическите субекти не трябва да влияят на държавните структури.
  10%
 • Не, достатъчно е да се структурира по друг начин.
  4%
 • Не, достатъчно е да се засили контролът върху БАБХ.
  15%
 • Не мога да преценя.
  5%