Получихте ли първия транш по СЕПП?

 • Да, всичко е точно спрямо ставката и заявените декари.
  50%
 • Да, но парите са по-малко, имам недопустими декари.
  26%
 • Да, парите са повече, отколкото очаквах.
  2%
 • Не, имам забавяне в плащанията заради проверки.
  1%
 • Не, все още нямам превод, а в СЕУ са наредени.
  4%
 • Не, нямам представа защо.
  13%
 • Не съм допустим кандидат по СЕПП.
  5%