От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

 • Ще се забавят актуализацията на бюджета и плащанията към сектора.
  32%
 • Ще се бойкотират законови промени, които са важни за земеделците.
  9%
 • Ще липсва яснота за преработката на Стратегическия план и новите правила на подпомагане.
  13%
 • Ще се задълбочат проблемите, натрупани от COVID-19 и войната в Украйна.
  22%
 • Ще бъде застрашена продоволствената сигурност.
  7%
 • Не очаквам тежки последствия върху фермерите.
  11%
 • Не мога да преценя.
  3%