Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

 • Преработвам млякото в собствена мандра.
  9%
 • Намалявам производствените разходи.
  12%
 • Отказвам се от производството на мляко.
  21%
 • Продавам животни и намалявам стадото.
  41%
 • Нямам проблеми с реализацията на млякото, работя с дългосрочни договори.
  4%
 • Нямам проблеми, имам коректни партньори преработватели.
  5%
 • Кризата не ме засяга.
  3%