Как да се разпредели остатъкът от Украинската помощ в размер на 39 млн. лв.?

 • Да се доплати на всички допустими кандидати.
  48%
 • Да отпадне таванът от 280 000 евро и да се плати на бенефициентите, които са го достигнали.
  1%
 • Да покрие 70% от енергийните разходи на онези 81 бенефициенти, достигнали тавана на помощта.
  1%
 • Да се разпредели между всички производители, направили енергийни разходи.
  2%
 • Да се доплати само на допустимите малки и средни стопанства, описани в Стратегическия план.
  43%
 • Да се върне в централния бюджет.
  3%