Биосигурност: Ще има ли полза от специалните подмерки по ПРСР?

 • Да, така ще може да се изпълнят новите нормативни изисквания
  9%
 • Да, но подпомагането няма да е достатъчно
  10%
 • Не, парите няма да отидат по предназначение
  58%
 • Не, така се дава приоритет на животновъдите, а другите остават на заден план
  14%
 • Не мога да преценя
  6%