Тази вирусна болест поразява едрите преживни животни. Характеризира се с треска и изрив от възловидни образувания по кожата. Последствия: намален или изгубен млеконадой. За фермерите носи сериозни икономически загуби. Спира се движението на едри преживни животни или пък продукти от тях от засегнатите региони. 

Начин на заразяване 

Пренасянето на болестта се осъществява механично. Чрез:

-    Комари;
-    Мухи;
-    Други насекоми;
-    Кърлежи;
-    Директен контакт между здрави и болни животни. 

Източник на инфекцията Заразен нодуларен дерматит може да бъдат още контаминирани с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля. 

Клинично проявяване 

Характерни симптоми са треска, депресия, застояване, слюнотечение и слизести изтечения от очите. След това може да се появи конюнктивит, а дори и слепота.

Лимфните възли може да са уголемени. 

Най-тежко нодуларният дерматит преболедуват млекодайните породи говеда и младите животни. 

Задължително болестта се потвърждава лабораторно. 

 

Внимание: При съмнение за Заразен нодуларен дерматит веднага се свържете с ветеринарен лекар.