Тракийската тънкорунна порода се отглежда у нас за производство на вълна и месо. Създадена е чрез кръстосване на местни овце с кочове от породите Меринофлайш и Кавказка. Стада овце Тракийска тънкорунна порода традиционно се отглеждат в Пловдивско, Хасковско, Старозагорско, Сливенско и Ямболско.

Животните се характеризират със средно голяма глава, сравнително едро тяло и дебела и плътна кожа. На шията им има една или две напречни кожни гънки. Рогата на мъжките екземпляри са добре развити, а женските са безроги. Вълната им еднородна.

Месна продуктивност при отбиване на агнетата
Среден дневен прираст – 250-300 грама
Кланичен рандеман – 56-58%

Млечна продуктивност – лактационна – 80-90 кг

Продължителност на използване – 7,5-8,5 години

Развъдна асоциация:
Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България