През 2019 г.  страната ни въведе в електронна система за събиране на пътни такси, калкулирани на база изминато разстояние – тол. То обхваща всички пътни превозни средства, чиято технически допустима максимална маса е над 3,5 тона.

Заплащането на тол таксата позволява на пътните транспортни средства да преминават безпроблемно по платената републиканска пътна мрежа. Размерът на таксата се определя в зависимост от превозното средство, разстоянието, което ще измине, и от техническите му характеристики. Последните включват категория, брой оси, инциденти на пътя, емисионен клас.

Категории пътни превозни средства

тол

Начини за заплащане на тол таксите

-    Чрез GNSS базирано бордово устройство
-    Чрез GPS устройство
-    Маршрутна карта

Тарифи и обхват на пътната мрежа

тол

На базата на този документ се определя размерът на таксите, които се събират за ползване на платената пътна мрежа.

 

Информация: от bgtoll.bg