Симентал е порода говеда, която е създадена в Швейцария в условията на богатите алпийски пасища. Главно се отглежда в Северозападна, Северна Централна България и някои райони на Южна България. 

Сред отличителните белези на животните е класическото едро телосложение. Добре развити са млечните признаци. Тази порода се отглежда и за месо, и за мляко. Много от животните имат пигментирани околоочни орбити. 

Породата Симентал се адаптира много добре към различни климатични и стопански условия. 

Млечна продуктивност
Продължителност на лактацията – 305 дни
Масленост на млякото – 3,9-4,2%
Съдържание на протеин в млякото – 3,7-3,8%

Месна продуктивност
Среден дневен прираст – 1-1,3 кг
Кланичен рандеман – 58-62%

Репродукция 
Полова зрялост представителите на породата Симентал достигат на възраст 10-12 месеца, а стопанска – 18-19 месеца. 
 

Развъдна асоциация
Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал