Ако искате да кандидатствате по някоя от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – полско производство, трябва да знаете, че при тях са в сила няколко общи условия. Подпомагат се земеделски стопани с допустими площи минимум 0,5 ха. Минималният размер на земеделските парцели е 0,1 ха. 

Доказването на добивите става с официални счетоводни документи – фактури, а за физически лица – с касови бележки. При недостигане на заявения добив, се прави редукция на заявените площи. 

Размерът на подпомагане е модулиран. За първите 30 допустими хектара ставката е една, а за над 30-ия хектар – друга.