При схемите за обвързано подпомагане за животни се прилагат общи условия.  

1/ Ако фермер заяви животно по една от схемите, той не може да го заяви втори път по друга схема. 

2/ Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е минимум 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане. 

3/ Животните задължително трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно регламентите. Те трябва да имат ветеринарен паспорт.