Отглеждате ли минимум 0,5 ха допустими площи (заедно или по отделно) от следните протеинови култури: фасул (зърно), леща, нахут, зелен грах,  грах за зърно-зимен, грах за зърно-пролетен, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях? Тогава имате право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури, съкратено СПК.

Минималната площ на парцелите трябва да бъде 0,1 ха. Освен това площите следва да отговарят на конкретни условия.

Важно: Помощта по СПК се определя на хектари, отглеждани протеинови култури.