Шароле е френска порода говеда. Създадена е от местно едро говедо, като по-късно е кръстосано с Шортхорн. Стада Шароле може да се видят в цяла Европа. 

Отличителни белези на породата – едро тяло, сравнително малка и къса глава. Гърдите са широки и дълбоки. Гръбната линия е права. Костите са дебели, здрави и груби. Говедата Шароле не натрупват мазнини. Мускулатурата им е по-груба. Породата лесно се адаптира към различни условия. Отличава се със спокоен нрав. 

Млечна продуктивност 
Масленост на млякото – 4%

Месна продуктивност
Среден дневен прираст – 1300-1400 грама
Кланичен рандеман – 60-69%
Разход на фураж КЕР за кг прираст – 6,5-7

Репродукция
Говедата достигат полова зрялост на възраст 12-13 месеца, а стопанска – 20-22 месеца. 
Продължителност на използване – 7 години