Една от популярните породи говеда за мляко е Родопското късорого говедо. Традиционно то се отглежда в Източните Родопи (Крумовска, Момчиловска, Кирковска, Златоградска и Маджаровска община). 

Телосложението му е дребно и удължено. Слабо замускулено е и се характеризира с ъгловати форми. Главата е средно голяма. Тя е пропорционална на тялото на Родопското късорого говедо, като е удължена, тясна и със слабо вдадена профилна линия. 

Рогата на тази порода са тънки и трошливи. Гърдите са сравнително дълги и тесни, а крайниците са с добре развити стави и сухожилия. 

Млечна продуктивност

Продължителността на лактация при тази порода е средно 250 дни в годината. 
Маслеността на млякото е 4,5-5%. 
Съдържанието на протеини в млякото е 3,7-3,8%. 

Репродукция 

Родопското късорого говедо достига полова зрялост на възраст 10-12 месеца. Стопанска зрялост – 18-19 месеца. 

Развъдни асоциации:

Асоциация за развъждане на метни породи говеда (АРМПГ)
Асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, БРГ, Искърско