За реклама    

Агри.BG ® е лидер сред електронните издания за селско стопанство в България, с утвърден през годините имидж и висок авторитет сред фермерите, аграрните институции и агробизнес фирмите у нас.  Ако проявявате интерес за реклама, можете да ни изпратите запитване на :  [email protected]  или да се обадите на тел.: 0877 07 00 80  

Пълна информация за услугите и рекламните формати във Agri.bg и другите селскостопански сайтове от групата на АгриГейт Медия можете да видите тук : www.agrigatemedia.com    

* за всички свои клиенти Agri.BG предоставя пълни статистически данни от водеща Европейска метрична агенция, която осъществява одит върху читателската аудитория на сайта.    

* oсвен водещото електронно издание за селско стопанство в България - Агри.БГ, в групата на АгриГейт Медия ООД влизат още сайтовете : www.tractor.bg, www.agropazar.bg,  www.bager.bg , както и Европейските портали www.agri.eu и www.tractor.eu.