Птичият грип, известен още като инфлуенца по птиците, представлява силно заразно, вирусно заболяване. Смъртността при домашните пернати може да стигне до 100%. Практиката сочи, че всяка птица може да се зарази с вируса, но най-често епидемии избухват при домашните птици – кокошки и пуйки.

Причинители на болестта: инфекции от различни групи грипни вируси.

Как се заразяват домашните птици?

Директно – по фекално-орален път. Начините са няколко:

1/ Внасяне на нови птици във фермата, които са заразени;
2/ Връщане на птици във фермата. Докато са били извън стопанството те може да са се заразили – да са били в контакт с болни домашни или диви птици.
3/ От други животни – например, болни свине или котки.
4/ При отглеждане на домашните птици заедно със заразени животни – посредством секрети и екстрети.
5/ Посредством заразена храна или вода.
6/ Чрез внасяне на вируса от хора. Те може да го носят по дрехите, ръцете, обувките и т.н.
7/ При посещения на ветеринарни лекари, работници в стопанството или търговци на пилета, както и други хора, които са част от производствения цикъл.

Индиректно – от механични преносители чрез:

1/ Транспортни средства
2/ Екипировка

Друг начин за индиректно заразяване е от други животни – домашни животни, гризачи и др.

Инкубационният период на птичия грип от момента на заразяване до първата поява на клиничните признаци е от няколко часа до максимум 5 дни.