Мярка 5.1 е насочена към инвестициите в биосигурността на стопанствата. До известна степен като механизъм на изпълнение наподобява мярка 4.1. Разликата е, че тя е ориентирана към големите ферми и стимулира различен тип инвестиции. Това може да бъдат: закупуване на оборудване за дезинфекция, предпазни съоръжения, огради, изграждане или монтиране на съоръжения за ограничаване на достъпа на гризачи или насекоми, създаване на съоръжения за съхраняване на трупове и тяхното унищожаване. С други думи, това са инвестиции, свързани с биосигурността. 

Финансирането на проектите по мярка 5.1 може да достигне до 80%.