Тази френска порода говеда е разпространена у нас в равнинните части, главно в Западна България. Отглежда се с цел производство на мляко и месо. Създадена е чрез кръстосването на френски местни породи със Симентал, като на по-късен етап е влята кръв от Черношарен холщайн. 

Монбелиард се характеризира с добра адаптивна способност и оптимално съотношение на мазнини и протеини в млякото. Животното има типичен екстериор за комбинираните млечни породи. Главната е сравнително малка. Краката са с правилна постановка. Вимето е ванообразно и с високо и широко задно захващане. 

Млечна продуктивност
Продължителност на лактацията – 305 дни 
Масленост на млякото – 4,01%
Съдържание на протеин в млякото – 3,41%

Месна продуктивност 
Среден дневен прираст – 1,2-1,3 кг
Кланичен рандеман – 56-58%

Репродукция 
Полова зрялост – 10-12 месеца
Стопанска зрялост – 18-19 месеца
Продължителност на използване – 7 години 

Развъдна асоциация
Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал