Земеделските стопани почти в цял свят застаряват и е отговорност на всяка една държава да направи нужните усилия, за да създаде условия, в които младите хора да изберат да се реализират професионално именно в сферата на селското стопанство. По изчисления едва 6% от фермите в ЕС се управляват от земеделски производители на възраст под 35 години. 

За да бъдат стимулирани младите да бъдат фермери, ЕС отпуска помощи за започване на бизнес чрез безвъзмездни средства, подпомага доходите им и предоставя други видове помощ, както и допълнително обучение. 

„Подмладяването“ на земеделските производители е ключово за продоволствената сигурност на Европа и конкурентоспособността на селското стопанство на Стария континент. 

Според общите правила националните органи са длъжни да заделят до 2% от общите средства, получени за подпомагане, за плащания за млади земеделски производители. Те сами могат да определят какви компетенции и умения трябва да имат младите стопани, за да получат подпомагане. 

При получаване на основни права на плащане от националния/регионалния резерв младите земеделски стопани имат приоритет.