За ефективна борба с неприятелите по растенията фермерите използват инсектициди. Те представлява химични вещества от групата на пестицидите. Познати са контактни, системни и стомашни инсектициди. Между тях съществува съществена разлика.

При контактните инсектициди при наличие на контакт с насекомото, те го убиват. Тези вещества остават по повърхността на тренираните с тях култури. Когато се използват по време на първите третирания, те не позволяват на неприятелите да снасят яйца.

Системните инсектициди, за разлика от контактните, проникват в растенията. Това се случва по няколко начина – през корените и надземната част. След това по проводящата тъкан се разпространяват из цялото растение. Убиват както атакуващите неприятели, така и вече излюпените в насажденията ларви.

При третия вид – стомашните, борбата се осъществява чрез попадане на инсектицида в стомаха на неприятеля.

Практиката е показала, че при системното използване на препарати от една и съща група съществува риск от развиването на резистентност при вредителите. Те стават устойчиви на съответния инсектицид.

Опазване на околната среда

В името на опазването на околната среда е важно да инсектицидите да се използват разумно. При употребата им от важно значение са условията – температурата, влагата и наличието на хранителни вещества, както и фазата на растеж. Някои инсектициди имат най-добър ефект в периода на активен растеж на културата.