Ил Дьо Франс е месодайна порода овце, която произхожда от Франция. Създадена е чрез кръстосване на френско Рамбуйе с английски кочове Дишлей. У нас се среща в цялата страна.

Животните се характеризират с тяло, типично за месодайна порода. Главата е голяма и широка, шията – замускулена, ушите са нормално поставени и плътни, а гърдите – широки и дълбоки.

Породата отлично се приспособява към условията в България. И мъжките, и женските екземпляри са без рога. Вълната им е полутънка и еднородна.

Месна продуктивност:
Среден прираст на 100-дневна възраст – 330 грама
Кланичен рандеман – над 52%
Съотношение месо/кости – 3,7:1

Развъдна асоциация:
Асоциация за развъждане на породата Ил Дьо Франс в България