Породата овце Хиос има гръцки произход и у нас може да бъде срещната в планинските и полупланинските райони. Конкретно стада се отглеждат в Стара планина, Родопите и района на Бургас. Стопанското предназначение на овцете Хиос е за производство на мляко.

Животните се характеризират с тънки и здрави кости. Тялото е с удължени пропорции, типични за млечните породи. Допустими са пигментни петна по тялото при раждането. Впоследствие те избеляват.

Млечна продуктивност
Лактационна – 240-320 кг
Дойна – 120-140 кг

Продължителност на използване – 6-8 година

Развъдна асоциация:
Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна