De minimis, или минималните държавни плащания, представлява един от начините държавата да реагира бързо, когато земеделските производители имат нужда от подкрепа при спешни ситуации (бедствия, резки промени в цените на земеделската продукция и др.). 

Предоставеното финансиране е в малък размер и поради това не се отразява съществено върху пазарния сектор. То е натоварено със задачата да спомогне за преодоляването на временните затруднения на фермерите и да ги стимулира да останат в сектора. 

У нас de minimis се получават в сектори като пчеларство, животновъдство и производство на тютюн. 

Всяка една страна членка на ЕС има установен таван на минималните плащания. Максималният му размер за всички държави-членки може да бъде 200 000 евро. 

На сайта на Държавен фонд „Земеделие“ може да се проследите актуалните плащания по de minimis, както и да получите информация какъв е регламентът за кандидатстване.