За известен период от време се смяташе, че в България Бруцелоза по едрите преживни животни (ЕПЖ) няма. След дълго време, през което няма регистрирани случаи, болестта през 2005 г. е установена при хора, които са работели в животновъдни ферми в Гърция. Следват три години, до 2008 г., през които са диагностицирани над 100 заразени души в 12 области в страната. През 2006 г. са открити епизоотични огнища при овце и кози в Смолянско. До края на 2008 г. ЕПЖ е регистрирана в 16 населени места.

От 2015 до 2018 г. са констатирани още случаи на заразени животни.

Епидемиология на Бруцелозата при ЕПЖ

Причинител на болестта са Brucella abortus и Brucella melitensis. От нея може да се разболеят както едри преживни животни, овце и кози, така и човекът.

Източник на инфекция са бруцелозните животни. Най-опасни са тези от женски пол, които по време на аборт или раждане отделят големи количества бруцели. Последните може да бъдат открити и в млякото.

Заразяването става основно чрез храносмилателния канал при поемане на заразена храна или вода.

Инкубационният период на Бруцелозата по едрите преживни животни варира между 2 и 3 седмици до 180 дни.

Признаци на болестта: протича хронично, дори летално.

Говеда: основен признак е абортът, който най-често е между 5-ия и 8-ия месец от бременността.
Овце и кози: много рядко се наблюдават клинични признаци, т.е. болестта протича без симптоми.

При засегнатите мъжки животни може да се наблюдават орхити.