Българското сиво говедо е автохтонна порода. Основното й местопребиваване са планините Странджа, Сакар, Централен Балкан, Същинска Средна гора и Рило-Родопския маси. Може да бъде видяно в Шуменска и Варненска област. 

Тази порода се характеризира с това, че е силно приспособима към средата за живот. Има добра плодовитост и пословично дълголетие. Поради факта, че Българското сиво говедо от хилядолетия се отглежда при едни и същи условия, то е изключително издръжливо на влиянието на неблагоприятни фактори. 

Животното е с неголям ръст, с плътна и здрава костна система. 

Млечна продуктивност

Продължителност на лактацията: 190 дни
Масленост на млякото – 3,6-4,5%

Местна продуктивност 

Среден дневен прираст: 0,660-0850 кг 
Кланичен рандеман – 56% 

Репродукция 

Тази порода достига полова зрялост на възраст 10-12 месеца. Стопанската зрялост е на 31 месеца. 

Развъдна асоциация: 

Асоциация за развъждане на местни породи говеда