Българската мурра е порода биволи, които се отглеждат с цел производство на мляко. Животните се отглеждат на територията на цялата страна.

Тази порода биволи се характеризира със здрава костна система и сбито телосложение. Краката са средно дебели, копитата – широки и с меки бабки, за да бъде лесно придвижването из мочурища.

Българската мурра се адаптира отлично към различни климатични условия и начини на отглеждане.

Млечна продуктивност
Продължителност на лактацията – 210-305 дни
Масленост на млякото – 7-9%
Съдържание на протеин в млякото – 4,6%

Месна продуктивност
Среден дневен прираст – 0,7-1,2 кг
Кланичен рандеман – 48-52%

Репродукция
Полова зрялост – 18-20 месеца
Стопанска зрялост – 30-32 месеца
Продължителност на използване – 10-15 години

Развъдни асоциации:
Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството
Асоциация на българските биволовъди