Породата Абердин Ангус (позната още като Блек Ангъс) е разпространена у нас главно в Родопите. Животновъдите я отглеждат за месо и промишлено кръстосване с млечни породи. Породата произхожда от Шотландия. 

Характерен отличителен белег за Абердин Ангус е, че животните са ниски и широки гърди. Определят телосложението им като бъчвообразно. Тялото е мускулесно и с правилна правоъгълна форма. Предпочитани са за отглеждане, тъй като дават качествено мраморно месо. Не е рядкост да имат лош нрав. 

Млечна продуктивност
Масленост на млякото – 4,4%

Месодайна продуктивност
Среден дневен прираст – 850-900 грама
Кланичен рандеман – 65-70%
Разход на фураж КЕР за кг прираст – 5,5-6,6 

Репродукция 
Животните достигат полова зрялост на възраст 10-12 месеца, а стопанска – 13-15 месеца. 
Продължителност на използване – 7-9 години