Симеон Присадашки

Симеон Присадашки

Той е заместник-председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България

Симеон Присадашки е зам.-председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България вече повече от 10 години. 

Той е собственик и управител на фирма “ЖоСи”, чиято мандра се намира в силистренското село Чернолик. Предприятието притежава собствена лаборатория, оборудвана с високотехнологична апаратура и акредитирана за изпитване на мляко и млечни продукти.
 

Симеон Присадашки - Agri.bg
Личности

24.03.2023

Симеон Присадашки

Той е заместник-председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България