Продавам ферма / стопанство в Ямбол - 130000 BGN

albatros

28.11.2016НОМЕР НА ОБЯВАТА: 7830

село Воден, община Болярово. Сертифицирана козеферма с 24 дка двор. Застроена площ 550 кв. м., които представляват 2 обора (от по 205 кв. м.), жилищна площ 40 кв. м. с баня и тоалетна, доилна зала + баня и тоалетна. Прилежаща 16 дка земя с 216 кв. м. сграда за мандра. Парцелите са един до друг, но се продават и поотделно. Мястото се намира до манастир и до стари разкопки. Близо до бъдещо КПП с Турция. Възможност за развиване на селски туризъм. Могата природа с невероятно чист въздух. Възможност за поставяне на ветрогенератори. 1. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 111001 по картата за възстановената собственост на землището на село Воден, общ. Болярово с площ от 2,067 дка в местността “До село” с начин на трайно ползване За Хранителна промишленост, ЗАЕДНО с построената в него сграда - мандра със застроена площ от 216,93 кв.м., при граници: имот № 000249 – полски път, имот № 000242 – пасище, мера, имот № 000236 – вътрешна река на държавата и имот № 000248 – пасище, мера; като върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровда и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайи и временни постройки и трайни насаждения; съгласно нотариален акт163, том I, дело 117/2004 г. на нотариус № 452. 2. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА в местността “До село” с площ от 7,616 дка, пета категория, съставляващо имот № 000248 по картата за възстановената собственост на землището на село Воден, общ. Болярово, при граници и съседи: имот № 000249, имот № 111001, имот № 000236, имот № 000252, имот № 000254, имот № 000236; като върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровда и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайи и временни постройки и трайни насаждения; съгласно нотариален акт № 161, том I, дело 115/2004 г. на нотариус № 452. 3. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ НИВА в местността “Дадея” с площ от 23,878 дка, съставляваща поземлен имот № 043002 по плана за земеразделяне на с. Воден, при граници:имот № 000240, имот № 043014, имот № 043015, съгласно нотариален акт № 55, том V, дело № 903/2003 г. на Районен съд – гр. Елхово, от който имот са образувани следните два имота: НИВА с площ от 16,395 дка, в местността “Дадея” представляваща имот № 043017 по плана за земеразделяне, осма категория, при граници: имоти с №№ 000243, 000240, 043014, 043016; и ИМОТ № 043016 с площ от 7,483 дка, осма категория, в местността “Дадея” с начин на трайно ползване НМ извън регулация, ЗАЕДНО с изградената в имота сграда – КОЗЕФЕРМА /550 м2/, при граници: имот №№ 000243, 000240, 043014, 043016.
 • Характеристики

  Цена: 130000 лв.

  Цена на кв.м.: 3 лв./кв.м.

  Площ: 40000 кв.м.

  Тип на имота: ферма / стопанство

 • Допълнително

  В регулация: Да

  Има вода: Да

  Има електричество: Да

Продажба на земеделско предприятие

15000000 кв.м. регулация вода електричество
Шумен 11.07.2020

Продавам ферма / стопанство 1.7 дка. в регион Стара Загора

41.18 лв/кв.м. 1700 кв.м. регулация вода електричество
Стара Загора 11.06.2015

Продавам ферма / стопанство в Търговище - 150000 BGN

214.29 лв/кв.м. 700 кв.м. регулация вода електричество
Търговище 15.08.2018