Продавам ферма / стопанство в Бургас - По Договаряне BGN

SilviyaMarinova

31.10.2014НОМЕР НА ОБЯВАТА: 3558

Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. БИВШ МЕСОКОМБИНАТ, в гр. Айтос, представляващ: Бивш колбасарски цех „РОДОПА“, терен с обща площ 23 711 м2, и колбасарски цех състоящ се от 15 сгради с обща РЗП 4 586 м2, парцелирани в 6 бр. УПИ, с добра локация и комуникации – ел. енергия и ВиК. Върху имота няма тежести. Линк към имота от Google Maps - http://goo.gl/maps/1vvfn; Характеристики: Местоположение: Имотът се намира в южната част на гр. Айтос, на 100 м в от международен път Е773 (София-Бургас), минаващ през Айтос и на 15 км от автомагистрала „Тракия“. Намира се в съседство от мелница Айтос и в хлебозавода, като обектът се пада между тях. Има възможност да се стигне пеша до него, т.к. се намира на 500 м. от кръговото кръстовище на центъра на гр. Айтос. Прилежащ терен: ПУП – ПЗ за прилежащия терен е изменен със заповед № РД 08-657/04.12.2007г. на община Айтос, като в имота са обособени 6 бр. УПИ, с обща площ 23 711 м2, както следва: УПИ II – 3 729 м2, със 7 бр. изградени масивни сгради; УПИ VIII – 3 981м2, без застрояване, с предвидено по ПРЗ петно за изграждане на 2 бр. сгради; УПИ IX – 9 402 м2, с изградени 4 бр. сгради, предвидено в ПРЗ петно за изграждането на още 1 бр.; УПИ X – 5 583 м2, с изградени 2 бр. сгради, предвидено в ПРЗ петно за изграждане на 3 бр.; УПИ XI – 934 м2 , с изградени 2 бр. сгради, с предвидено в ПРЗ петно за изграждане на още 1 бр.; УПИ XII – 2 170 м2, предвиден за инфраструктура и осигуряване на достъп до отделните парцел;. УПИ XIII – 39 м2, предвиден за трафопост; Сграден фонд: Обща ЗП 4 832 м2, обща РЗП 4 586 м2. В имота се намират следните сгради: Административно-битова сграда (220 м2); 2 бр. цехове (440 м2 и 750 м2); 3 бр. сушилни за трайни колбаси (207м2, 166 м2 и 806 м2); хладилно помещение на 2 етажа (729 м2); транжорен блок (884 м2; 7 бр. поддържащи помещения с различно предназначение; Сградите са тухлени, масивни, строени в периода 1960 – 1975 г. със стабилна конструкция, с покриви от гредоред, ламперия и керемиди. Сградите строени след 1970 г. (котелно помещение, битова сграда, портиерна, компресорно помещение, клозет), са с покриви от плоча с ферми и ламарина, с изолация. Полезна височина на производствените цехове от 4 м. В следствие на дълъг период без експлоатация и под влиянието на атмосферни условия, сградният фонд е в недобро състояние, като покривите имат нужда от частичен ремонт. В сградите липсват прозорци, врати окабеляване, металните съоръжения са бракувани. Инфраструктурата около обектите е задоволителна. Комуникации: Достъп до имота: Асфалтов път, достъп за ТИР и леки МПС, през вход в източната част на имота, след трафопоста. Има възможност за изграждане на допълнителен вход от запад. Имотът, в западната си част има, частичен каменен зид с височина 1м. и телена ограда с височина 2 м. в останалата част. Вътрешни пътища: УПИ XII от имота е предназначен за път, паркинг и улично озеленяване, като чрез него се осигурява достъп до останалите УПИ. От приложената снимка от google maps, може да се добие представа за положението на пътищата, които дават достъп от главния вход, покрай УПИ XII, до останалите УПИ. Електроснабдяване: В имота е изграден трафопост, достатъчен за захранването на обекта (намиращ се в югоизточния ъгъл на производствената сграда в УПИ IX), както и съществуващ високоволтов кабел с напрежение 20 kV. В изготвения и одобрен проект за промяна на ПУП-ПЗ, с цел осигуряване на електрозахранване и присъединяване към електропреносната мрежа на ново обособените УПИ, е отредено място за изграждането на втори трафопост, в отделен парцел, ситуиран в средната част на имота, северно от предвидения паркинг, с допълнителен 20 kV кабел към него, както и нов HH кабел от трафопоста с 4 бр. ТЕПО (по едно за всеки УПИ). ВиК: до имота има съществуващ водопровод собственост на ВиК и канализация в оста на пътя, изградена по стопански начин от действащите в района предприятия. За битови води е предвидена обща площадкова канализация в оста на ново изградените улици, чрез която отпадните води ще се отвеждат до уличната канализация. Вода – водоснабдяването до обекта се осъществява от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф20, като за парцел X се предвижда използването на съществуващи връзка водомерна шахта. За останалите парцели е предвидено да се изградят нови връзки с уличния водопровод, като общият площадков водопровод да се положи в ново изградените улици и се изпълни от поли-пропиленови тръби. Поради дългия период без експлоатация на имота, ВиК и ел. системата се нуждаят от частични ремонти. Предназначение: подходящ за производствена, складова и друга търговска дейност. Цени: Продажна цена: 380 000 лв., наемна цена: 1 500 лв. Посочените цени са без ДДС. Възможна е и продажба на отделни УПИ от имота. За контакти: Владимир Иванов; телефон: 0889 810 506; е-mail: [email protected];
 • Характеристики

  Площ: 23711 кв.м.

  Тип на имота: ферма / стопанство

 • Допълнително

  В регулация: Да

  Има вода: Да

  Има електричество: Да

Продавам ферма / стопанство в Добрич - 72000 BGN

0.02 лв/кв.м. 4393500 кв.м. регулация вода електричество
Добрич 01.11.2014

Продавам ферма / стопанство в Добрич - 80000 BGN

24.84 лв/кв.м. 3221 кв.м. регулация вода електричество
Добрич 23.09.2013

Продавам ферма / стопанство в Пловдив - 180.000 BGN

45000.00 лв/кв.м. 4 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 10.06.2014

Продавам ферма / стопанство в Плевен - 990 000 BGN

10.73 лв/кв.м. 92271 кв.м. регулация вода електричество
Плевен 14.05.2014

Продавам ферма / стопанство в Бургас - 000 BGN

0.00 лв/кв.м. 42000 кв.м. регулация вода електричество
Бургас 21.06.2018