Зърнени храни България АД

Зърнопроизводство и търговия,Други селскостопански фирми

 "Зърнени храни България" АД е създадена върху традицията и активите на ДСО "Зърнени храни", която до 1991г. е единствената структура в България за изкупуване, съхранение и вътрешна търговия на зърнени култури. По време на периода на преход към пазарна икономика 1997-2000г.,"Зърнени храни" е приватизирана на части, а някои от активите и стават обект на принудително изпълнение от страна на банки.

 

В следствие на непрофесионалното раздържавяване, "Зърнени храни" е практически ликвидирана и има голяма опасност да бъде загубена една уникална за Балканския полуостров, инфраструктура. Акционерите на "Химимпорт" АД, съзнавайки важността и потенциала на селското стопанствов България, базирайки се на големия си опит в търговията с препарати, торове, горива и др. продукти, свързани със земеделието,започват преди 10 години, още в периода на приватизация и ликвидация, процес на възстановяване на активите и функционалната цялост на "Зърнени храни".

 

В периода 1997-2007 г., от принудителни разпродажби от Агенцията за държавни вземания и банки, неспециализирани в зърнения бизнес (ОББ, SG Експресбанк и Unicredit), и чрез покупка на фалиралите "Добруджанска търговска банка" АД и "Банка за земеделски кредит" АД, са придобити по-голяма част от активите и инфраструктурата на "Зърнени храни".

 


      Разпокъсаните и недобре стопанисани бази са възстановени, модернизирани и включени в обща информационна система. Преструктурирането и разрастването на фирмата през годините се осъществява съвместно с Централния кооперативен съюз и Централна кооперативна банка. Създаването на "Зърнени храни България" АД след сливане на осем дружества е последният етап от преструктуриране на зърнения бизнес на "Химимпорт" АД.

 

Дружеството е наследник на силните страни и опита на сливащите се дружества, има уникална инфраструктура и операционен модел, които трудно могат да се репликират в днешни условия, не само поради огромните капиталови разходи за тяхното изграждане, но и поради факта, че в тях е вложен опитът на няколко поколения българи. Операционният модел на "Зърнени храни България"АД покрива всички дейности от кредитиране на фермерите с парични средства, горива, торове и препарати до създаване на краен продукт като бутилирани масла, маргарини, дресинги и биодизел.

 

През 2003 г., след закупуване на активите на бившия маслодобивен завод в гр.Провадия, "Слънчеви лъчи България" АД започва производствена дейност. През 2003-2005г. са възстановени и модернизирани производствените мощности. В унисон с Европейската директива за възобновяеми енергийни източници 2003/30/ЕС, през 2006г. Дружеството инвестира в напълно автоматизирана линия за производство на биодизел с капацитет от 100 000т. годишно. Оборудването е доставено от водещата европейска фирма Де Смет - Балестра.

 

През изминалите години основна цел на акционерите на "Химимпорт" АД е придобиването, опазването и възстановяването на активите, както и възвръщането на лидерска позиция в агробизнеса. "Зърнени храни България"АД е публично дружество, чиято стратегическа цел е създаване на блага за обществото, все по-добро обслужване на клиентите, предоставяне на оптимални възможности за труд на служителите и вземане под внимание мнението на акционерите. Ценностите, върху които се крепи нашият бизнес са: фокус върху фермера и клиента, предприемчивост и иновации, лоялност и доверие. Представянето си ще измерим чрез мотивирани и ангажирани служители, доволни партньори, растеж и печалба.

Интерагри АД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Оптиком ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Екокотли

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА