Сдружение на земеделските производители и стопани - Област Кюстендил

  • Кюстендил

    Ресилово, ул."Пейо Яворов" 1

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

Чрез своята обществено полезна дейност активно да съдейства за развитието на селското стопанство в Кюстендилска област и страната, подобряване качеството на продукцията растителна и животинска и повишаване продуктивността на дейностите свързани с производството, преработването и реализацията на селскостопанската продукция - растителна и животинска.

Да обединява дейността и да осъществява всестранна защита на интересите на своите членове.

Да работи за постигането на единство и взаимодействие, както и колегиална солидарност между своите членове;

Да разработва и участва в различни национални и регионални проекти, насочени към стимулиране и развитие на дейностите в сдружението и участва в други сродни национални сдружения.

Да извършва комплексни проучвания на проблемите и затрудненията, които имат членовете на сдружението: технически, икономическиnсдружението: технически, икономически, финансови, правни и други, като извършва съответните сдружението: технически, икономически, финансови, правни и други, като извършва съответните анализи и съдейства на национално и регионално ниво за тяхното отстраняване; да информира воите членове, да им предоставя анализи, оценки и прогнози, подпомагащи тяхната дейност, да организира международни, национални и регионални мероприятия, семинари, конференции и други, свързани с дейността на Сдружението.

 

Снимка: pixabay.com

Hipro (Хайпро) България ООД

Велико Търново
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Валтабак ЕООД

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Коледжиков

София град
Браншови организации
ВИЖ ПРОФИЛА

Крест Груп

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА