Съюз на българските мелничари

Описание на дейността:

Целта на Съюза е да служи на специалистите и работещите в областта на мелничната промишленост в България, да внесе единство в техните стремежи и да работи за признаването му от оществото и държавата като представител на тази общнаст от специалисти.

Да защитава обществения престиж и професионалните интереси на лицата, работещи в мелничната промишленост, да подпомага квалификацията им и утвърждава етичните норми на мелничарската професия и да следи за спазванито им.

Да развива и подпомага творческата инициатива на своите членове с цел усъвършенстване на процесите, свързани с техническия прогрес в мелничната промишленост и свързаните с нея подотрасли.

Да поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.
 

Лице за контакт: Нина Иванова, секретар 

 

Снимка: pixabay.com