Съюз на българските мелничари

Описание на дейността:

Целта на Съюза е да служи на специалистите и работещите в областта на мелничната промишленост в България, да внесе единство в техните стремежи и да работи за признаването му от оществото и държавата като представител на тази общнаст от специалисти.

Да защитава обществения престиж и професионалните интереси на лицата, работещи в мелничната промишленост, да подпомага квалификацията им и утвърждава етичните норми на мелничарската професия и да следи за спазванито им.

Да развива и подпомага творческата инициатива на своите членове с цел усъвършенстване на процесите, свързани с техническия прогрес в мелничната промишленост и свързаните с нея подотрасли.

Да поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.
 

Лице за контакт: Нина Иванова, секретар 

 

Снимка: pixabay.com

Борисов Метал ЕООД

Добрич
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агростил ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

БИОСА ЕООД

Разград
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Балтексим България ЕООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА