Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

История

Началото на земеделското образование в гр. Долни Дъбник е поставено на 5 март 1921 год., когато със заповед на Министъра на земеделието и държавните имоти е създадено Държавно девическо практическо–домакинско училище с пръв директор Никола Бобев, шестима учители и дванадесет ученички.

Първоначално училището няма собствена сграда, а се помещава в къщата на Васил Минчев.

От 1970 година се приемат и момчета и училището става смесено. Учебните програми дават възможност за добра научна и практическа подготовка, което налага осъвременяване на учебните кабинети и механизиране на учебните ферми. Училището разполага със 650 декара земя, включваща площи за сеитбообръщение,  овощни и лозови насаждения, ботаническа градина и дендрариум. Застъпени са следните ферми – кравеферма, овцеферма, свинеферма, зайцеферма и пчелин.

В периода 1970-1978 год. училището има 20 трактора, 6 камиона, автобус, пикап, ЖУК, 12 ремаркета, комбайн и много прикачен инвентар.

Към училището функционира школа за професионални шофьори и професионален учебен център

 

Ръководство

Галя Иванова Денева-Кръстева – Директор
инж. Росица Георгиева Йонова – Заместник-директор учебно-производствена дейност
Бойко Боянов Първанов - Длъжностно лице по защита на личните данни /ДЛЗЛД/.

 

Специалности

ФЕРМЕР – Земеделец
АГРОЕКОЛОГ – Агроекология
МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – Механизация на селското стопанство
ИКОНОМИСТ – Земеделско стопанство
РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО – Озеленяване и цветарство
РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО – Трайни насаждения
 

Безплатни шофьорски курсове кат. „В“ и „Ткт“ за учениците дневна форма на обучение и преференциални цени на задочна форма на обучение.


Снимка: от сайта на гимназията 

Deutz Parts

Варна
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

HRT-Bulgaria

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"Аквапарк Груп" ЕООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрофинанс Дойнов ЕООД

Стара Загора
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА