Хидроремонт Инженеринг ООД

Други селскостопански фирми

Проектиране, озеленяване, поддръжка и автоматизирани поливни системи

Нашата компания е специализирана в проектирането, в промишленото и жилищно строителство и в ремонтните дейности. В стремежа си да утвърждаваме фирмата като надежден и коректен партньор, отговарящ на пазарните изисквания за богат асортимент на предлаганите услуги, разширихме своята дейност в областта на озеленяването и и внедряването на автоматизирани напоителни системи.

За удобство на нашите клиенти предлагаме изработка на 3D визуализации с екстериорни решения за абонаментна поддръжка на зели площи. Предлагаме компетентен консултинг, осигуряваме оптимални цени и постоянен надзор и контрол от началото до пълната реализация на проекта. Гаранция за отговорното отношение към нашите клиенти са профисионализмът и опитът  на квалифициран екип, оригиналните проекти, висококачествените материали и отличното изпълнение, чрез съвременни технологии и реални срокове.