Федерация на независимите синдикати от земеделието

ФНСЗ постига основните си цели като изпълнява следните основни задачи:

1. Разработва свои позиции, програми и становища при формирането на държавната политика в земеделието;

2. Представлява и защитава синдикалните членове пред работодателите,  пред органите на държавната администрация, политическите, обществените и другите организации;

3. Участва в преговори,  сключва  споразумения  и  КТД  с  държавните органи  на  отраслово и браншово равнище, с работодателите  и техните съюзи и с местни органи на държавна власт;

4. Организира и ръководи солидарни протестни и стачни действия;

5. Осъществява информационен обмен, консултантска и социална дейност;

6. Установява и поддържа връзки и сътрудничи  с  международни и неправителствени организации;

7. Организира   и   осъществява   дейности, средствата от които се използват за обезпечаване  на основните  задачи,  произтичащи  от програмата на ФНСЗ;

8. Федерацията поддържа регистър на членовете си, представя информация и удостоверения на заинтересованите лица.

9. Извършва в страната  и в чужбина дейности и сделки във всякакъв,  позволен от закона   вид; може да  учредява   търговски 4 дружества;  да  придобива  дялове  и  акции;  може  да  влиза  в  договорни отношения  с  местни  или  чуждестранни  физически  или  юридически лица, както  и  да  партнира  с  тях  за  осъществяване  на  съвместни дейности, с цел осъществяване на същинската дейност на федерацията.

Лице за контакт: Светла Василева, председател

Снимка: pixabay.com

Матеком ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника, Семена и разсади, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Био-производство и био-продукти, Печларство и търговия, Птицевъдство и търговия, Зайцевъдство и търговия, Отглеждане и пазар на охлюви, Производство и търговия с билки, Култивиране на гъби и търговия, Софтуер за земеделие и ферми, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ"СТИВИЯ-С" гр. Ямбол

Ямбол
Селскостопанска техника, Лозарство и винарство, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

КАМТ АД

Бургас
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА