Асоциация на коневъдите в България

  • София град

    София, ул. „Банат” № 10, ет. 1

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Асоциацията си е поставила като задача да: Изработва и приема селекционни програми на породните коне с цел повишаване на генетичния им потенциал и реализацията им, в т.ч. извършване на селекция и репродукция. Да създава и поддържа на племенни книги на породите коне, а също така изготвя предложения за изработка на нормативна база.

Освен това се занимава с:

Подпомагане на развъждането, вноса, и износа на разплодни племенни животни, сперма, ембриони.

Насърчаване и защита на специфичните интереси на своите членове пред всички държавни органи и организации и обществени институции.

Организиране на курсове за обучение, придобиване и повишаване на квалификацията на коневъдите в България.

По решение на Общото събрание и в съответствие с действащите нормативни разпоредби, асоциацията може да осъществява стопанска дейност, свързани с основните й цели.

Организиране на регионални и национални изложби, научни сесии и други мероприятия, установява и поддържа постоянни връзки с всички организации, имащи отношение към селското стопанство.

Оказване на информационна, методическа, консултантска помощ. Издаване и разпространяване на специализирана литература.

Източник на снимката: pixabay.com

Ветеринарно – животновъден магазин Бентли Фарм ООД

София област
Животновъдство и търговия,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Страбо ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА