Агро Акаунт ЕООД

Селскостопанска техника,Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Семена и разсади,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора

"Агро акаунт" ЕООД е специализирана фирма в извършването на счетоводни, данъчни и административни услуги, основно в областта на земеделието. Счетоводството в земеделието притежава своята специфика. По тази причина, нашата дейност е насочена към обслужване предимно на  дребните и средни земеделски производители, преработватели и търговци на селскостопански стоки и услуги, от цялата страна на разумни цени.

 

Предлагаме следните услуги:

-Изготвяне на документи за ДФЗ и РА;

-Пълно счетоводно обслужване;

-Социални и здравни осигурителни вноски;

-ТРЗ /труд и работна заплата/ и личен състав;

-Фирмена регистрация и пререгистрация;

-Изготвяне на документи и представителство пред данъчните и държавни институции;

-Административни услуги;

-Финансови и бизнес консултации.