• Илиас Сарнук
    Илиас Сарнук
    Илиас Сарнук е председател на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове в България, член на Национална асоциация на младите фермери в България.
Следваща >>