Новини за мярка 6.1

По мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" се финансират проекти, които насърчават заетостта и допринасят все повече млади хора да започнат или да се задържат в сферата на селското стопанство.
Следваща >>